Knotový systém

Wick systém – nejjednodušší hydroponický systém, živný roztok stoupá pomocí knotů do pěstebního média. Je vhodný spíše pro menší rostliny (byliny), protože knot nestíhá dostatečně zásobovat velké rostliny a ty poté uvadají. Protože v tomto systému chybí čerpadlo, jedná se o pasivní hydroponický systém.