Pěstování

ZVÝŠIT

HODNOTU

SNÍŽIT

HODNOTU

pH

 

Hodnota pH určuje, zda je zálivka kyselá, či zásaditá. To má vliv na příjem živin rostlinou. Úprava hodnoty je možná přípravky pro zvýšení a pro snížení pH. Přípravek pH UP Přípravek pH DOWN
EC

 

Hodnota EC /elektrická vodivost v mS/ určuje koncentraci živin v zálivce. Pro semena a klíčky volíme EC nižší (kolem 0,6) a během růstu rostliny koncentraci postupně zvyšujeme (někdy až na 2 – 3 mS). Při nízkém EC přidáme do zálivky více hnojiva, pokud je EC vysoké, zálivku naředíme vodou. PŘIDAT HNOJIVO NAŘEDIT VODOU

Příprava nové zálivky:

 

 1. napustíme do nádoby odměřené množství vody
 2. dle míchací tabulky do vody postupně rozmícháme odměřené jednotlivé složky hnojiva v tomto pořadí: MIKRO => A => B, nebo BASE =>Gx
 3. zálivku ještě jednou dobře promícháme a necháme 5 minut ustát
 4. odebereme vzorek zálivky a změříme pH a EC.
 5. pokud je třeba, upravíme EC. Pro tento příklad bude doporučená hodnota 1,8
EC > 1,8 Přidáme do zálivky čistou vodu – do zálivky napouštíme čistou vodu a průběžně měříme snižující se hodnotu EC, dokud nedosáhneme požadované hodnoty.
EC < 1,8 Přidáme do zálivky další hnojivo – do zálivky postupně přidáváme jednotlivé složky v určeném poměru dle plodinové tabulky, hnojivo přidáváme postupně po 10% základní dávky, dokud nedosáhneme požadované koncentrace.

 

 1. pokud se podařilo ustálit hodnotu v požadovaném rozsahu, změříme pH
 2. úprava pH
pH > 6 Přípravek pH DOWN – do zálivky pomalu a s rozvahou přimícháváme přípravek pH DOWN a průběžně měříme pH, dokud se pH nesníží na požadovanou hodnotu.
pH < 6 Přípravek pH UP – do zálivky pomalu a s rozvahou přimícháváme přípravek pH UP a průběžně měříme pH, dokud se pH nezvýší na požadovanou hodnotu.

 

Údržba systému:

V průběhu pěstování do systému přiléváme vodu a hnojiva, tím udržujeme EC zálivky na předepsané hodnotě. Po doplnění vody na požadovanou úroveň přidáváme hnojiva v doporučeném poměru a množství. Po každém přidání hnojiv či vody důkladně zamícháme a změříme EC. Po dosažení vhodného EC zkontrolujeme a popřípadě upravíme hodnotu pH. Pokud se v systému netvoří řasy, zálivka se nemusí měnit, stačí průběžné doplňování vodou a hnojivy.

 

 1. Dopustíme vodu v nádobě na požadovanou úroveň.
 2. Zkontrolujeme EC zálivky. Bude pravděpodobně nižší, než doporučená hodnota.
 3. Dolijeme jednotlivé složky hnojiva v předepsaném množství. V případě doplnění 10 litrů vody použijeme hodnoty uvedené v tabulce 10x zvětšené, při 5ti litrech hodnoty 5x zvětšené apod.
 4. Zálivku promícháme a změříme EC.
 5. Pokud jsme dávku hnojiv překročili a EC je vysoké, zálivku naředíme vodou. Výsledné EC udržujeme v uvedeném rozsahu na hodnotě přiměřené vývojové fázi rostliny.
 6. Překontrolujeme hodnotu pH a v případě nesrovnalosti upravíme.
 7. Zapište hodnoty do pěstebního deníku.