Pěstování

ZVÝŠIT

HODNOTU

SNÍŽIT

HODNOTU

pH

 

Hodnota pH určuje, zda je zálivka kyselá, či zásaditá. To má vliv na příjem živin rostlinou. Úprava hodnoty je možná přípravky pro zvýšení a pro snížení pH. Přípravek pH UP Přípravek pH DOWN
EC

 

Hodnota EC /elektrická vodivost v mS/ určuje koncentraci živin v zálivce. Pro semena a klíčky volíme EC nižší (kolem 0,6) a během růstu rostliny koncentraci postupně zvyšujeme (někdy až na 2 – 3 mS). Při nízkém EC přidáme do zálivky více hnojiva, pokud je EC vysoké, zálivku naředíme vodou. PŘIDAT HNOJIVO NAŘEDIT VODOU

Příprava nové zálivky:

 1. do nádoby odměříme požadované množství vody pro přípravu zálivky
 2. podle míchací tabulky vypočítáme a zvlášť odměříme množství jednotlivých složek
 3. do vody nejprve vlejeme složku BASE a dobře promícháme, teprve poté složku G
 4. zálivku necháme 5 minut odstát a změříme její pH a EC
 5. pokud je třeba, upravíme EC. Pro tento příklad bude doporučená hodnota 1,8 mS.
EC > 1,8 Přidáme do zálivky čistou vodu – do zálivky napouštíme čistou vodu a průběžně měříme snižující se hodnotu EC, dokud nedosáhneme požadované hodnoty.
EC < 1,8 Přidáme do zálivky další hnojivo – do zálivky postupně přidáváme jednotlivé složky v určeném poměru dle plodinové tabulky, hnojivo přidáváme postupně po 10% základní dávky, dokud nedosáhneme požadované koncentrace.
 1. pokud se podařilo ustálit hodnotu v požadovaném rozsahu, změříme pH
 2. úprava pH
pH > 6 Přípravek pH DOWN – do zálivky pomalu a s rozvahou přimícháváme přípravek pH DOWN a průběžně měříme pH, dokud se pH nesníží na požadovanou hodnotu.
pH < 6 Přípravek pH UP – do zálivky pomalu a s rozvahou přimícháváme přípravek pH UP a průběžně měříme pH, dokud se pH nezvýší na požadovanou hodnotu.

 

Údržba systému:

V průběhu pěstování do systému přiléváme vodu a hnojiva, tím udržujeme EC zálivky na předepsané hodnotě. Pokud se v systému netvoří řasy, zálivka se nemusí měnit, stačí průběžné doplňování vodou a hnojivy.

 1. Dopustíme vodu v nádobě na požadovanou úroveň.
 2. Zkontrolujeme EC zálivky. Bude pravděpodobně nižší, než doporučená hodnota.
 3. Dolijeme jednotlivé složky hnojiva v předepsaném množství. V případě doplnění 10 litrů
 4. vody použijeme hodnoty uvedené v tabulce, při 5 litrech hodnoty poloviční apod.
 5. Zálivku promícháme a změříme EC.
 6. Pokud jsme dávku hnojiv překročili a EC je vysoké, zálivku naředíme vodou. Výsledné EC udržujeme v uvedeném rozsahu na hodnotě přiměřené vývojové fázi rostliny.
 7. Překontrolujeme hodnotu pH a v případě nesrovnalosti upravíme.
 8. Zapište dopouštěné množství vody, množství hnojiv a dosažené hodnoty do pěstebního deníku.

 

A víte že derkontroller.cz toto všechno udělá sám, přesně a kdykoliv?