Servisní chemie

 

 • Udržování hodnoty pH a EC
  ve stanoveném rozmezí
  je důležité pro zdárný výsledek.
 • Kvalitní, správně kalibrované
  (kalibrační pufry a roztoky)
  a udržované (uchovávací roztoky)
  měřící přístroje jsou nutností.

 

pufr 4pufr 7
Roztok o dané hodnotě pH ke kalibraci pH metrůRoztok o dané hodnotě pH ke kalibraci pH metrů
3MEC 1,4
Roztok pro uchovávání pH elektrod plněných 3M KClRoztok o vodivosti 1,413 mS pro kalibraci EC metrů
pH UP 50%pH DOWN 70%
Přípravek pro zvýšení pH zálivkyPřípravek pro snížení pH zálivky