Kapková závlaha

Drip systém – jedná se o nejrozšířenější hydroponický systém pro pomalu rostoucí rostliny. Roztok je, v pravidelných intervalech, pomocí cirkulačního čerpadla a systému kapilár rozváděn přímo ke stonkům rostlin. Roztok protéká kořenovým systémem a poté odtéká zpět do rezervoáru. Hlavní výhodou tohoto systému je adaptibilita na všechna pěstební média.