Pěstební systémy

Každý aktivní hydroponický pěstební systém potřebuje tyto základní části:

Pěstební nádoba – je nádoba, ve které rostliny rostou.

Rezervoár na živný roztok – zde je uložen namíchaný živný roztok. V závislosti na použitém systému, je odsud v cyklech, nebo pernamentně čerpadlem rozváděn živný roztok k rostlinám.

Čerpadlo – slouží k rozvodu živného roztoku k rostlinám.

Rozvodový systém

Vzduchovací kompresor – slouží k obohacování živného roztoku o kyslík, který rostliny zpotřebovávají během zalévání.